Saznajte koji su to PROBLEMI koji često postaju UZROK RASKIDA odnosa sa PARTNEROM!

Saznajte koji su to PROBLEMI koji često postaju UZROK RASKIDA odnosa sa PARTNEROM!

August 12, 2019 Off By Jovana
  • Ni jedan ljubav ne funkcioniše bez povremenih prepirki i problema. Ali svakako ti ptoblemi se veoma lako prevazilaze ukoliko su u pitanju iskrene emocije. Osećanja koja mogu apsolutno sve da prevaziđu. Takođe, svađe jesu sastavni deo svake ljubavne veze. Međutim postoje oni problemi u povodi za svađu koji vam govore jedno. To je pre svega da stvari među vama uopšte više nisu kao pre. Više među vama ne vlada energija koja vodi ka određenim svađama. Povodi za raspravu više uopšte nisu isti. Nisu oni koji su bili ranije. Kao što su manjak poverenja posvećenosti, pokazivanja ljubavi i strasti. Sada su povodi za raspravu znatno složeniji i teži. Problemi koji svakako vode ka ozbiljnim svađama. Koje značajno mogu ugroziti i vaš odnos. Koje svakako mogu dovesti u pitanje i vašu ljubav. Kao i samu osnovu vaše veze. Ono što vas je pokretalo i činilo kao jednu osobu. U nastavku pročitajte koji su to problemi. Problemi nakon kojih treba istinski da se zapitate. I da sagledate da li uopšte postoji budućnost sa trenutnim partnerom.

Loši razgovori, razumevanje kao i sama komunikacija!

  • Ono što je sigurno jeste da je komunikacija temelj svake stabilne veze. Ključ koji vam daje sigurnost i perspektivu za budućnost. Meutim problem nastaje pretežno u istom slučaju. A to je kada polako bledi poverenje među partnerima. Tu postepeno kreću da se prikrivaju određene stvari. I da samim tim odnos među vama počinje da se gasi. To je svakako povod za sve češćim i kompleksnijim svađama. Svađama nakon kojih se istinski osećate veoma nepto, potreseno i teško. Međutim ni jedno od vas nije spremno da prekine odnos. Ali se postepeno oboje povlačite u sebe. Jedno je rešenje. A to je svakako da sednete i otvoreno razgovarate o problemima koji vas muče. Međutim radije ćete te stvari zataškati i svakako prećutati. Ovo je svakako jedna od osnovnih razloga koji vam jasno stavlja do znanja jednu stvar. A to je da stvari definitivno ne funkcionišu kako treba. I da će kada tad jedno od vas krenuti dalje suprotnom stranom.

Ako želite da saznate još dosta zanimljivih detalja na ovu temu, pročitajte nastavak teksta na sledećoj strani…

Stranice: 1 2